Can Barceló Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Sot de can Dolça
  Pel camí que surt del PK 15,8 de la carretera BV-5114 cap a can Barceló i can Dolça.
  839

  Coordenades:

  41.74593
  2.46859
  455815
  4621704
  08081-4
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Dolent
  Es troba en estat d'abandó.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  000616000DG52B0001XK
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular amb retranquejos, i coberta de teula àrab a dues vessants. El parament dels murs és de paredat comú arrebossat.
  La façana principal, situada al nord, presenta una portalada d'arc rebaixat de totxo.
  A la façana sud, que és estucada, s'observen diferents fases constructives. La part central, que correspon a la fase més antiga de l'edificació, presenta ràfec a base de cabirons i tauler de fusta, i les ampliacions laterals presenten ràfec amb imbricacions a base de rajol i teula girada. En quant a les finestres, només les del primer pis són emmarcades amb cairons de pedra.
  A l'annex situat a la façana de la banda occidental hi ha tres obertures amb llinda de granit i brancals de totxo; la finestra central presenta una inscripció amb la data "1789", que correspon probablement a una de les reformes que ha sofert la masia al llarg del temps.
  A la banda nord-est de la masia, i separat de la mateixa, hi ha un paller de planta rectangular, amb coberta a dues vessants. L'accés a l'interior es produeix mitjançant una porta d'arc de mig punt de totxo.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081018.

  -LLOBET, S. (1990) El medi i la vida al Montseny: estudi geogràfic. Granollers : Museu de Granollers : Agrupació Excursionista de Granollers.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.