Can Barceló Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Sot de can Dolça
Pel camí que surt del PK 15,8 de la carretera BV-5114 cap a can Barceló i can Dolça.
839

Coordenades:

41.74593
2.46859
455815
4621704
08081-4
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Dolent
Es troba en estat d'abandó.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
000616000DG52B0001XK
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular amb retranquejos, i coberta de teula àrab a dues vessants. El parament dels murs és de paredat comú arrebossat.
La façana principal, situada al nord, presenta una portalada d'arc rebaixat de totxo.
A la façana sud, que és estucada, s'observen diferents fases constructives. La part central, que correspon a la fase més antiga de l'edificació, presenta ràfec a base de cabirons i tauler de fusta, i les ampliacions laterals presenten ràfec amb imbricacions a base de rajol i teula girada. En quant a les finestres, només les del primer pis són emmarcades amb cairons de pedra.
A l'annex situat a la façana de la banda occidental hi ha tres obertures amb llinda de granit i brancals de totxo; la finestra central presenta una inscripció amb la data "1789", que correspon probablement a una de les reformes que ha sofert la masia al llarg del temps.
A la banda nord-est de la masia, i separat de la mateixa, hi ha un paller de planta rectangular, amb coberta a dues vessants. L'accés a l'interior es produeix mitjançant una porta d'arc de mig punt de totxo.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081018.

-LLOBET, S. (1990) El medi i la vida al Montseny: estudi geogràfic. Granollers : Museu de Granollers : Agrupació Excursionista de Granollers.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.