Can Canyelles Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  La Costa del Montseny
  Per la pista que surt uns 70 m després del PK 4 de la carretera BV- 5119.
  476

  Coordenades:

  41.7378
  2.42036
  451799
  4620827
  08081-5
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001205400DG52A0001YO
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta basilical, formada per planta baixa, pis i golfes. La teulada és a dues vessants, una d'elles més llarga que l'altra, i carener perpendicular a la façana. Els murs són de paredat comú i arrebossats.
  A la façana principal en destaca el portal d'arc rebaixat de pedra i el rellotge de sol amb la data "1852". En quant a les obertures, hi ha finestres a banda i banda de la portalada, la de l'esquerra és reformada i la de la dreta és emmarcada amb carreus desbastats amb motius ornamentals a la llinda. De les obertures dels pisos superiors, que es troben distribuïdes regularment, en destaca el balcó amb barana de gelosia sobre la porta, la finestra situada a la dreta amb lleixa emmotllurada, i per últim, la finestra de les golfes amb la inscripció "MLCSJ78 IJ" a la llinda.
  A banda i banda de la porta d'accés hi ha sengles bancs de pedra. A tocar de la finestra situada a la dreta de la portalada hi ha una porta d'accés per a carros.
  A pocs metres de la masia es troba el corral. Es tracta d'una edificació de planta rectangular, amb planta baixa i pis superior, a la part de baix es situa el corral, i al pis superior la pallissa, a la que s'accedeix per una escala de fusta des de l'exterior de l'edifici. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç. La teulada és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Es sostinguda per una encavallada de fusta aguantada per dos pilars de rajol.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081143.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.