Cal Sant Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Pla de Santa Magdalena
Pel trencall que surt al PK 2,8 de la carretera BV-5119 en direcció a Santa Magdalena.
379

Coordenades:

41.72632
2.4316
452725
4619547
08081-3
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000307000DG51G0001BM
Virgínia Cepero González

Masia situada al límit del terme, a tocar del municipi de Sant Esteve de Palautordera, a la vessant de la Tordera. És un edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Els murs són de pedra vista.
Hi ha dues portes d'entrada amb carreus de pedra a la façana principal, i les finestres són també de pedra carejada.
El seu estat de conservació és bo ja que ha estat objecte d'obres de reforma i restauració recentment.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081011.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.