Cal Sant Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Pla de Santa Magdalena
  Pel trencall que surt al PK 2,8 de la carretera BV-5119 en direcció a Santa Magdalena.
  379

  Coordenades:

  41.72632
  2.4316
  452725
  4619547
  08081-3
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000307000DG51G0001BM
  Virgínia Cepero González

  Masia situada al límit del terme, a tocar del municipi de Sant Esteve de Palautordera, a la vessant de la Tordera. És un edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Els murs són de pedra vista.
  Hi ha dues portes d'entrada amb carreus de pedra a la façana principal, i les finestres són també de pedra carejada.
  El seu estat de conservació és bo ja que ha estat objecte d'obres de reforma i restauració recentment.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081011.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.