Ca l'Illa Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Riera del Rifer
Pel camí que surt del PK 0,300 m de la carretera BV-5119.
313

Coordenades:

41.71884
2.44778
454066
4618707
08081-2
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús
Fàcil
Residencial
Privada
001512000DG51G0001UM
Virgínia Cepero González

Ca l'Illa és una masia de dimensions reduïdes i construcció simple, situada a la vall del Rifer, entre can Neula i can Paituví de Baix.
És un edifici de planta rectangular, format per planta i pis, presentant una coberta a dues vessants. La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb pedra i les finestres són petites i emmarcades amb pedra carejada.
La tècnica constructiva es basa en blocs de pedra local lligats amb morter, amb una solució d'obra i un arrebossat a sobre.
En destaca la configuració de la façana principal i la seva composició simètrica.
Els orígens de l'edificació es remunten al segle XV, tot i que el seu aspecte actual és resultat de les reformes posteriors.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.