Ca l'Illa Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Riera del Rifer
  Pel camí que surt del PK 0,300 m de la carretera BV-5119.
  313

  Coordenades:

  41.71884
  2.44778
  454066
  4618707
  08081-2
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001512000DG51G0001UM
  Virgínia Cepero González

  Ca l'Illa és una masia de dimensions reduïdes i construcció simple, situada a la vall del Rifer, entre can Neula i can Paituví de Baix.
  És un edifici de planta rectangular, format per planta i pis, presentant una coberta a dues vessants. La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb pedra i les finestres són petites i emmarcades amb pedra carejada.
  La tècnica constructiva es basa en blocs de pedra local lligats amb morter, amb una solució d'obra i un arrebossat a sobre.
  En destaca la configuració de la façana principal i la seva composició simètrica.
  Els orígens de l'edificació es remunten al segle XV, tot i que el seu aspecte actual és resultat de les reformes posteriors.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.