Ca l'Albert Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Pla de Santa Magdalena
  Pel trencall que surt al PK 2,8 de la carretera BV-5119 en direcció a Santa Magdalena.
  400

  Coordenades:

  41.72589
  2.43479
  452990
  4619497
  08081-1
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000409000DG51G0001DM
  Virgínia Cepero González

  Ca l'Albert és una masia situada a les proximitats de Santa Magdalena. És un edifici de planta rectangular, amb tres alçades per la part posterior, i dos pel camí d'accés. La coberta és de teula àrab a dues vessants, i sobresurt una torre de planta quadrada amb coberta a dues vessants. La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb pedra, i les finestres són petites i encercades amb pedra carejada.
  En destaca la configuració de la façana principal, d'aspecte enrevessat, que combina diferents elements de la masia típica -arcades, galeries, torre-.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081002.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.