Ca l'Albert Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Pla de Santa Magdalena
Pel trencall que surt al PK 2,8 de la carretera BV-5119 en direcció a Santa Magdalena.
400

Coordenades:

41.72589
2.43479
452990
4619497
08081-1
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús
Fàcil
Residencial
Privada
000409000DG51G0001DM
Virgínia Cepero González

Ca l'Albert és una masia situada a les proximitats de Santa Magdalena. És un edifici de planta rectangular, amb tres alçades per la part posterior, i dos pel camí d'accés. La coberta és de teula àrab a dues vessants, i sobresurt una torre de planta quadrada amb coberta a dues vessants. La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb pedra, i les finestres són petites i encercades amb pedra carejada.
En destaca la configuració de la façana principal, d'aspecte enrevessat, que combina diferents elements de la masia típica -arcades, galeries, torre-.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081002.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.