Campdelacreu Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
A 600 metres per camí rural de la carretera B-522, punt quilomètric 2'900

Coordenades:

41.96508
2.2624
438880
4646162
08100-150
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Dolent
Algunes de les estructures adossades i una part de la teulada del volum principal estan aterrades.
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref.Cad: 08099A00700018
Jordi Compte

Campdelacreu es troba situada en un pla lleugerament elevat entre camps de conreu a l'est de la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà i a l'oest de la carretera B-522.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb cossos adossats a banda i banda d'un nivell menys. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i parts de tàpia i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i de tipus basilical, quedant dividida en tres parts, la central a major alçada i les dues laterals en un nivell inferior.
La façana principal, orientada al sud, té al davant un petit pati delimitat per diverses estructures i cossos adossats i amb dos accessos, un al sud i l'altre a l'oest. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat i dues finestres emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una amb la data de 1650 inscrita, i una porta emmarcada amb pedra treballada que dóna accés a una eixida que forma un cos adossat perpendicularment a la façana. A les golfes hi ha una finestra.
La façana oest conté dues finestres a nivell de planta baixa, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta, i tres finestres al primer pis.
La façana nord conté un cos adossat que forma una terrassa a nivell de primer pis, conté una cisterna i estava cobert originalment per una petita teulada, actualment aterrada. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb maó a cada costat del cos adossat. Al primer pis hi ha tres obertures emmarcades amb pedra bisellada, una porta al centre que dóna accés a la petita terrassa i una finestra a cada costat. A nivell de golfes hi ha una finestra.
La façana est es troba dominada per diverses estructures adossades bastida amb murs de maçoneria de pedra i reformes d'obra vista. A l'esquerra sobresurt un cos adossat que forma una terrassa a nivell de primer pis.
Al sud i a l'oest de la masia hi ha diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia, entre els que destaca la cabana o pallissa.

Campdelacreu es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Esteve de Granollers dels anys 1543, 1564 i 1656, i en una llista de consellers del terme de Gurb de 1672, en la figura de Jeroni Camp de la Creu.

AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.