Carous Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 1000 metres per camí rural de la carretera B-522, punt quilomètric 4'750.

  Coordenades:

  41.97413
  2.28229
  440537
  4647153
  08100-149
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00200057
  Jordi Compte

  Carous es troba situada en la vessant sud d'un turó lleugerament elevat al nord-oest del Picó i al sud-est del Noguer i de l'església de Sant Esteve de Granollers.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums separats de planta baixa, primer pis i golfes, un del segle XVIII i l'altre de la segona meitat del XIX, amb un petit volum i un pati tancat enmig. El volum antic està bastit amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia i coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dues finestres, una emmarcada amb pedra bisellada, i un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1766 inscrita a la llinda amb una creu, l'anagrama IHS i el símbol dels tres claus que representen la Crucifixió de Crist intercalat. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes una finestra.
  La façana est es troba dominada per diverses estructures adossades, algunes bastides amb murs d'obra vista. A l'extrem dret de la façana s'observa una ampliació del volum principal amb mur de maçoneria de pedra i cantonada d'obra vista.
  La façana nord es troba dominada per una ampliació, en aquesta part bastida amb mur d'obra vista.
  La façana oest es troba dominada per un cos adossat que uneix els dos volums destinats a l'habitatge formant una eixida orientada al sud.
  El volum del segle XIX, arrebossat i pintat de blanc està coronat amb teulada de quatre vessants amb una petita torre enmig que dóna llum a una escala central interior. Es tracta d'un edifici d'estil senyorial, sostres alts i grans finestrals, decorats amb guardapols motllurats amb decoracions florals als extrems.
  Uns metres a l'est de la masia hi ha una estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra, cantonades i obertures emmarcades amb obra vista i teulada de doble vessant.