Camp Gran Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Les Clotes
S'hi accedeix des del carrer del Balcó de Les Clotes.

Coordenades:

41.35106
1.69435
390776
4578552
08305-163
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Paleolític
Prehistòric
Neolític
Edats dels Metalls
Regular
troballes aïllades
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 09 i 7495
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 028A00022
Jordi Montlló Bolart

Les primeres troballes fetes del propietari foren estudiades per M.Grivé i es tracta de:
- Una destral-bifaç de sílex melat.
- Una punta de sílex (o quarsita?) amb retocs en ambdues cares.
- Un gratador de sílex.
- Un percutor de quarsita, de secció piramidal.
Anys després fou localitzada una destral polimentada fragmentada (segons referència en Grivé sobre porfirita).
El conjunt lític sembla ser prou característic: d'una banda la industria en sílex i quarsita de cronologia paleolítica (Paleolític Mitjà, tipus Axeulià?), i d'altra el polimentat d'un període més indefinit (neo-neolític?).

Els anys 20 del segle passat, el propietari realitzà prospeccions. Algunes troballes aïllades de J.A Olivella Ribera s'entregaren a M. Grivé.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
GIRÓ ROMEU, Pere (1948). "Noticiario arqueológico. Nuevos hallazgos en el Panades", dins Ampurias, vols.IX-X (1947-48), pp. 253-254.
GRIVÉ, Martí (1930). "Uns micròlits a Sant Jaume", dins Quaderns Mensuals d'Acció, vol. II, setembre -octubre de 1930, pàg. 138.
MONFORT SALIONS, J. (1972). Talleres líticos de superficie del Panadés y extensiones. Barcelona: Tesis de Licenciatura, Universitat de Barcelona, setembre de 1972, pp.231-232.