Camp Gran Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Les Clotes
  S'hi accedeix des del carrer del Balcó de Les Clotes.

  Coordenades:

  41.35106
  1.69435
  390776
  4578552
  08305-163
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Paleolític
  Prehistòric
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Regular
  troballes aïllades
  Legal
  Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
  Si:CC.AA 09 i 7495
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cad.: 028A00022
  Jordi Montlló Bolart

  Les primeres troballes fetes del propietari foren estudiades per M.Grivé i es tracta de:
  - Una destral-bifaç de sílex melat.
  - Una punta de sílex (o quarsita?) amb retocs en ambdues cares.
  - Un gratador de sílex.
  - Un percutor de quarsita, de secció piramidal.
  Anys després fou localitzada una destral polimentada fragmentada (segons referència en Grivé sobre porfirita).
  El conjunt lític sembla ser prou característic: d'una banda la industria en sílex i quarsita de cronologia paleolítica (Paleolític Mitjà, tipus Axeulià?), i d'altra el polimentat d'un període més indefinit (neo-neolític?).

  Els anys 20 del segle passat, el propietari realitzà prospeccions. Algunes troballes aïllades de J.A Olivella Ribera s'entregaren a M. Grivé.

  Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
  GIRÓ ROMEU, Pere (1948). "Noticiario arqueológico. Nuevos hallazgos en el Panades", dins Ampurias, vols.IX-X (1947-48), pp. 253-254.
  GRIVÉ, Martí (1930). "Uns micròlits a Sant Jaume", dins Quaderns Mensuals d'Acció, vol. II, setembre -octubre de 1930, pàg. 138.
  MONFORT SALIONS, J. (1972). Talleres líticos de superficie del Panadés y extensiones. Barcelona: Tesis de Licenciatura, Universitat de Barcelona, setembre de 1972, pp.231-232.