Sant Pau i Sant Jaume Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Turons de Sant Pau i Sant Jaume, al nord del municipi

Coordenades:

41.36222
1.68514
390025
4579802
08305-164
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Edats dels Metalls
Prehistòric
Paleolític
Regular
localització molt imprecisa.
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 10 i 7496
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 029A00009
Jordi Montlló Bolart

En diversos sectors d'ambdós turons, sense que es pugui precisar més, han estat localitzats diversos tallers de sílex superficials en prospeccions efectuades a partir dels anys 20 per membres del Museu de Vilafranca. S'han documentat diverses peces d'indústria lítica: nuclis, gratadors, geomètrics, ascles, làmines, gratadors sobre làmina, microburins ...
En conjunt podem atribuir als materials recuperats una cronologia genèrica que abraça els períodes Epipaleolític i Neolític, segons les peces típiques descrites en els articles.

S'han fet diverses prospeccions per aquesta zona a càrrec de membres del Museu de Vilafranca des dels anys 20.

ALMAGRO BASCH, M.; SERRA RÀFOLS, J. de C. i COLOMINAS ROCA, J. (1945). Carta arqueológica de España. Barcelona, Madrid: CSIC Instituto Diego Velázquez, pàg. .225-227.
Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
FERRER SOLER, Alberto i GIRÓ ROMEU, Pere (1943). "La colección prehistórica del Museo de Vilafranca del Panadés", dins Ampurias, núm. V, pàg. 187-188.
MONFORT SALIONS, Jordi (1972). Talleres líticos de superfície del Panadés y extensiones. Barcelona: Tesis de Llicenciatura, Univ. Barcelona, setembre de 1972, pp. 178-186.