Camp de Soler Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 250 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 15'800

Coordenades:

42.04186
2.02978
419701
4654879
08109-40
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
Una part de la teulada amenaça ruïna.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A018000250000BT
Jordi Compte i Marta Homs

Camp de Soler està situada en un punt enclotat prop del pas del rec de Miralles i la carretera BV-4341, enmig d'una zona de camps al sud de cal Burnac.
Es tracta d'una masia de reduïdes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i un volum dedicat a usos agropecuaris i parcialment aterrat adossat a l'oest. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats amb cantonades diferenciades amb carreus treballats, tot i que en algunes parts el mur és de tàpia. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra treballada, amb la data erosionada de 173- inscrita a la llinda amb una creu intercalada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i ampit de pedra i a les golfes una obertura emmarcada amb maó. A l'esquerra hi ha adossada una estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra i reformes d'obra i amb teulada d'una sola vessant.
La façana est, on el parament és de tàpia per sobre el nivell de planta baixa, conté a nivell de planta baixa dues petites finestres, una emmarcada amb maó i l'altra amb pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta i a les golfes una finestra emmarcada amb fusta.
La façana nord conté únicament una finestra emmarcada amb pedra treballada al primer pis, actualment tapiada.
La façana oest es troba dominada per l'estructura adossada, parcialment aterrada en la seva meitat esquerra. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha una espitllera tapiada emmarcada amb monòlits de pedra treballada, i al primer pis una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta.

Camp de Soler es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793, i en canvi no apareix en el cadastre de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació del segle XVIII.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.