Cal Burnac Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 875 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 14'500

Coordenades:

42.04569
2.02854
419603
4655306
08109-39
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A018000060000BE
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Burnac està situada en un punt lleugerament elevat dins la vall del rec de Miralles, al nord de Camp de Soler i al sud-oest de cal Fuster.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa i primer pis. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i en algunes parts d'obra vista, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, té un cos adossat bastit amb murs d'obra vista que sobresurt a la part dreta, formant un espai cobert al nivell inferior i una eixida al superior. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta i una estructura adossada a la dreta d'aquests que forma una terrassa a nivell de primer pis. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una amb ampit de pedra.
La façana oest conté una finestra a la planta baixa i una altra, emmarcada amb pedra treballada, al primer pis. A l'esquerra la façana forma dos queixals a causa dels diferents volums adossats. En un dels queixals hi ha una porta i una finestra balconera emmarcada amb maó i llinda de fusta.
La façana nord conté una gran obertura emmarcada amb maó a la part esquerra i forma dos queixals a la part dreta, en un dels quals hi ha dues finestres petites emmarcades amb maó.
La façana est té el nivell de planta baixa bastit amb murs de maçoneria de pedra i el nivell de primer pis amb murs d'obra vista. A la planta baixa hi ha una porta emmarcada amb maó, una porta emmarcada amb brancals de pedra treballada i maó i llinda de fusta i dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb brancals de pedra treballada i arc de maó a plec de llibre. A nivell de primer pis hi ha dues finestres , quedant la part dreta oberta i sustentada amb pilars d'obra vista.

Cal Burnac es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any 1793. Tot i així en documents anteriors hi ha referències a la masia de Soler Bornac i al Soler de Bornaç Ricolferes.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.