Camp d'aviació dels Monjos Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos. Avinguda de Cal Rubió.
Costat sud - est de l'Avinguda de Cal Rubió, a l'alçada de l'IES del Foix.

Coordenades:

41.32219
1.65811
387695
4575393
08251-53
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Contemporani
IIIaC-IdC
Dolent
Afectat per les tasques agrícoles i constructives. Per poder determinar el nivell exacte d'afectació s'hauria d'efectuar una excavació arqueològica.
Inexistent
si, CC.AA.
Fàcil
Altres
Privada
Tríade scp

Restes situades a una zona ocupada en bona part per l'edifici de l'IES del Foix i edificis adjacents. També ocuparia part d'un camp erm, al costat de l'IES. La prospecció visual no ens ha permès localitzar cap resta arqueològica en aquest camp erm.

L'any 1937 es va explanar la zona per a ubicar-hi un camp d'aviació per a l'exèrcit republicà en el context de la Guerra Civil Espanyola. Durant aquesta explanació es posaren al descobert restes d'un assentament romà que foren utilitzades per a l'explanació. Fins l'any 1939 Pere Giró no va anar-hi a inspeccionar la zona, que s'estava condicionant per a ús agrícola. Hi localitzà restes d'estructures i elements constructius. Al 1990, els membres del grup d'elaboració de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès van saber, per Josep Mestres Mercader, que en unes obres dutes a terme a les instal·lacions de l'empresa Sylvalac SA s'excavà un forat per instal·lar una sitja industrial i s'hi trobaren vuit o nou àmfores que el propietari de l'empresa s'endugué a la seva residència de Santander sense donar notícies a ningú. Totes les restes localitzades fan pensar en una gran i important vil·la romana, amb una opulenta part urbana i una extensa part rústica.

ALMAGRO, M.; SERRA, C. i COLOMINAS, J. (1945): 'Carta Arqueológica de España, Barcelona.' Madrid. CSIC, Instituto Diego Velazquez. P.142. ESTRADA, J. (1969): ' Vias y poblamiento romanos en el territorio del área metropolitana de Barcelona.' Comisión de Urbanismo B65. Barcelona. P.66. GIRÓ, P. (1939) 'Quaderns de camp.' Vol.1, 1932-1945. (inèdit). GIRÓ, P. (1947) 'Los vestigios ibero-romanos de Santa Margarita y els Monjos'. Acción Católica. Vilafranca del Penedès: Suplemento de las Hojas Parroquiales, any VII, nº24. RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès. SOLÉ, J. (1948): 'Bisbal histórica. Resumen histórico del Panadés.' Tarragona. 2ª edició. P.108.