El Bellestar / El Ballestar / El Ballestà Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Masia del Ballestar.
Als voltants de la masia del Ballestar, a 1,8 Km al sud - est de la Ràpita.

Coordenades:

41.29499
1.65598
387470
4572376
08251-52
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Medieval
I aC-II dC
Regular
Afectat per les tasques agrícoles. Per poder determinar el nivell exacte d'afectació s'hauria d'efectuar una excavació arqueològica.
Inexistent
si, CC.AA.
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 009A00007
Tríade scp

Jaciment dispers, delimitat en quatre sectors definits com a A, B, C i D. El sector A està a 150m. Al nord de la masia, en una vinya d'una superfície de 300 x 100 metres on s'hi van trobar molts fragments ceràmics d'època ibèrica i romana. El sector B es troba al costat nord - est de la masia on van apareixen el mateix tipus de materials, actualment, però no hem localitzat cap material en superfície. El sector C està a 150 m al sud - est de la casa, ha estat rebaixat recentment fins arribar al nivell de subsòl natural i no s'hi localitzen restes. El sector D està a 15 metres al nord - oest de la masia on hi ha una sitja buidada i seccionada, però no hem localitzat cap material en superfície

A l'agost de 1967, en Pere Giró i un col·laborador de la secció d'Arqueologia del Museu de Vilafranca varen rebre notícies de la troballa de restes ceràmiques al voltant de la masia. El mateix Giró va notificar l'existència d'una sitja i la possibilitat que n'hi hagués més, per la qual cosa recomanà d'excavar. Des dels anys 60 del segle XX es coneixia l'existència d'unes ruïnes i una sitja oberta al marge, a uns 15 metres de la masia. Durant la confecció de la Carta Arqueològica es delimitaren dos sectors més i se'ls donà el nom d'A, B, C i D.

AUGUET, J. (1967): 'Importantes hallazgos arqueológicos. Se trata de varios monumentos y de un poblado ibero-romano.' Diario de Barcelona. (10 desembre). ESTRADA, J. (1969): ' Vias y poblamiento romanos en el territorio del área metropolitana de Barcelona.' Comisión de Urbanismo B65. Barcelona. P.66. GIRÓ, P. (1967) 'Quaderns de camp.' Vol.8, 1964-1969. (inèdit). RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès. TORRES, J. i ROCA, R. (1990): 'Les masies del nostre entorn (II): Mas Ballestar'. Antistiana. Grup d'Estudis Rapitencs. La Ràpita, Santa Margarida i els Monjos.