Camí forestal de can Palet Ullastrell

Vallès Occidental
Paratge de la Font del Cristí, 08231
Al sud-oest del nucli urbà, dins la finca de can Palet
227 m

Coordenades:

41.51944
1.96893
413969
4596936
08290-130
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Camí forestal que comunica el camí rural de can Palet amb la carretera C-243c, a l'alçada del quilòmetre 7. Es tracta d'un camí de terra sense cap tractament especial, que presenta una amplada mitjana aproximada d'uns 3 metres en tot el seu traçat i un pendent màxim d'un 28%, sense cap restricció de circulació en el recorregut i apte per tots els vehicles. Compta amb una longitud aproximada d'1,3 km i forma part de la Xarxa Viària Bàsica i també està inclòs al Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI). El camí neix prop del quilòmetre 7 de la carretera C-243c, a l'extrem sud-oest del terme municipal. Després d'un primer tram força planer, el camí inicia la baixada cap a la riera de Salzes i el paratge de la Font del Cristí. Un cop passat el torrent, el camí va pujant tot vorejant el paratge dels Escanyabous fins enllaçar amb el camí rural de can Palet, uns metres abans d'arribar al paratge del Bolet.

No s'ha pogut determinar la titularitat d'aquesta via. Alguns dels trams compten amb referència cadastral.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: programa GreenGest).