Camí de Les Costes Alella

Maresme
Les Costes - Vall de Rials

Coordenades:

41.50318
2.30282
441814
4594852
08003-331
Patrimoni immoble
Obra civil
Bo
Legal
Catàleg Patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental (2010)
Difícil
Social
Privada
varis propietaris
Jordi Montlló Bolart

El Camí de Les Costes uneix la vinya de Les Costes, a la Vall de Rials, amb el Camí carener dels Traginers. Es tracta d'un camí de terra que no arriba als 2 metres d'amplada. Es caracteritza per tenir un dels marges aixecat amb pedra seca, en bastant bon estat de conservació. La distància marcada en el POUM és de 210 metres; però en realitat enllaça una pista oberta a la carena sud-est del Turó de les Monges amb el camí carener dels Traginers.
La vegetació de l'entorn és de bosc mediterrani mixt, d'alzinar per les zones més obagues i de pi bord i pi blanc i pi pinyoner a la soleia, amb sotabosc de romaní, estepa blanca, negra i borrera. També s'hi observa l'esparreguera boscana, el marfull i a prop de les torrenteres, el canyissar, la ginesta, la bardissa i el roldor. Majoritàriament el camí travessa antigues vinyes que malgrat estar abandonada s'hi observen algunes oliveres, figueres i ametllers.

Les UTM del punt inicial són: x = 441987; y= 4595091; z=210
Les UTM del punt final són: x = 441829; y= 4595031; z=224

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.