Camí de la Costa del Bisbe Ullastrell

Vallès Occidental
Carretera BV-1203 - barri de can Gras, 08231
De llevant a ponent del nucli urbà, passant per la banda de migdia
281 m

Coordenades:

41.52436
1.95706
412985
4597494
08290-126
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Antic camí rural situat a la banda de llevant del nucli urbà, desde l'entrada del poble fins al barri de can Gras. Es tracta d'un camí que combina trams de terra sense cap tractament especial amb trams asfaltats urbanitzats. Presenta un recorregut aproximat d'1 km i el seu traçat discorre per dins del nucli urbà d'Ullastrell. El camí neix a l'entrada del municipi, davant la granja avícola. Inicia el seu traçat en direcció a la urbanització de cal Jep pel carrer de Sant Jordi. Al final d'aquesta via, un cop s'arriba al camp de futbol, cal agafar el camí que baixa cap a la font del Comú. A partir d'aquest punt, el camí és de terra fins al final. Deixada enrera la font, el camí continua vorejant la zona d'horts establerta al sud del Comú per la banda de ponent, pujant lleugerament. Al final de l'horta, el camí puja cap a ponent per un turó arbrat i amb vegetació diversa, en direcció a can Gras. S'arriba al barri pel passatge del Sol Ixent.

No s'ha pogut determinar la titularitat d'aquesta via.

Segons les informacions obtingudes per part dels veïns del poble, el camí s'anomena d'aquesta manera perquè era la ruta que seguia el bisbe quan venia a fer visites pastorals a l'antiga ermita de Sant Miquel, actualment desapareguda i que estava situada al centre del barri de can Gras. Actualment, el primer tram del camí ha quedat completament desdibuixat per la construcció de la urbanització de cal Jep. Probablement el camí baixava des de l'entrada del poble fins al camí de la Font, per la banda de tramuntana de la urbanització, enllaçant amb el camí que baixa cap a la font del Comú. Probablement també, el segon tram del camí no hagi estat tant alterat com el primer.

Font oral: Maurici Prats (entrevista: 25-04-13).