Camí de Can Roig al Mas del Vent
Òdena

  Anoia
  Camí Cal Roig Camí Cal Roig , PK 6,700
  Emplaçament
  Està situat a l'esquerra del camí que porta a Mas del Vent

  Coordenades:

  41.62753
  1.63405
  386217
  4609324
  Número de fitxa
  08143 - 318
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Estat de conservació
  Dolent
  Camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 4783
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A00600001
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  En un camp de conreu de cereals al costat esquerre del camí que porta a Mas del Vent encara es poden recollir en superfície alguns fragments residuals de ceràmica romana comuna, dolium i tegula. Segons informació oral, aquests materials formarien part d'un testimoni molt més nombrós del qual en formaven part abundants fragments de tegula que els pagesos amuntegaven al costat del camp i que a començament dels anys 80 del segle XX el propietari del terreny va fer desaparèixer. Quan es va redactar la Carta Arqueològica el 1984 tan sols en quedaven alguns fragments de dolium i regula escampats en els terrenys erms que envolten el camp per la banda est, a ambdós costats del camí. Per raó de l'escassetat de materials localitzats, i per no haver-hi cap mena d'estructura, no és possible precisar el tipus de jaciment ni la cronologia, tret d'afirmar que pertany al període romà, tot i que es podria tractar d'un altre petit assentament agrícola vinculat a l'àrea d'influència de la vil·la romana de l'Espelt.

  Fins tres anys o quatre abans de la redacció de la Carta Arqueològica, segons es va poder saber per una informació oral, restaven al costat del camp amuntegats nombrosos fragments de tegula que els mateixos pagesos dipositaven quan al llaurar afloraven. Els materials recollits per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada en la visita al lloc en motiu de la redacció de la Carta Arqueològica resten dipositats a l'Arxiu d'Arqueologia del Museu de la Pell i Comarcal de l'Anoia.