Cal Xinos Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 295
  A la banda esquerra del carrer pujant en direcció a l'Ordal, davant del carrer Verge de Montserrat
  175m

  Coordenades:

  41.38863
  1.93248
  410749
  4582450
  08295-572
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Ref. Cad.: 0926707DF1802N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta irregular, amb la coberta de dues vessants de teula àrab i el caraner paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta baixa i pis. Les obertures de la planta baixa són rectangulars i han estat reformades. Les dels pisos superions són d'arc rebaixat, amb els emmarcaments motllurats i emblanquinats. Aquests finestrals tenen sortida a un balcó corregut amb barana de ferro treballat, i la llosana decorada amb la mateixa motllura que recorre la separació entre les dues plantes. La façana està rematada amb una cornisa motllurada amb decoració dentada, damunt la que s'assenta una barana d'obra amb gelosia que amaga la coberta. Per sota hi ha els dos forats de ventilació de la coberta, amb decoració floral. El parament està arrebossat i pintat, i el del pis superior dividit en registres horitzontals.

  La planta superior està destinada a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial.