Ca l'Eduà Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 297
A la banda esquerra del carrer pujant en direcció a l'Ordal, davant del carrer Verge de Montserrat
175m

Coordenades:

41.38861
1.93244
410745
4582448
08295-573
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
IPA 19400
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0926706DF1802N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta irregular, amb la coberta de dues vessants de teula àrab i el caraner paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes. Totes les obertures són rectangulars i les de la planta baixa han estat reformades. A la primera planta hi ha un gran finestral amb l'emmarcament motllurat i decoració ornamental superior. Té sortida a un balcó simple amb una barana de ferro forjat força destacable. A la segona planta hi ha una successió de cinc buits, dos dels quals estan tapiats. Entre aquests dos nivells hi ha una greca decorada amb motius vegetals i formes geomètriques. La façana està rematada amb una cornisa motllurada sostinguda amb mènsules, damunt la que s'assenta una plafó rectangular que amaga la coberta. El parament presenta un estucat a imitació de carreus ben escairats a la planta baixa. Als pisos està arrebossat i pintat.

Estilísticament, la construcció té un aire eclèctic.

En origen, en els buits que queden entre les obertures del segon pis, hi havien aplacats ceràmics amb la mateixa ornamentació que la greca. Els propietaris de la casa encara els guardaven a finals dels anys 80 del segle XX.

IPA (1988). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. RICH LLORENS, Judit (2015). Inventari del Patrimoni Cultural de Vallirana. Treball de pràctiques UAB / Ajuntament de Vallirana.