Ca la Trips Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 299
  A la banda esquerra del carrer pujant en direcció a l'Ordal, prop del carrer Verge de Montserrat
  175m

  Coordenades:

  41.38859
  1.93238
  410740
  4582446
  08295-574
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 0926705DF1802N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta irregular, que presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars i les de la planta baixa han estat reformades. Als nivells superiors hi ha dos finestrals per pis, amb els emmarcaments en relleu i arrebossats. A la primera planta tenen sortida a un gran balcó corregut, amb la llosana motllurada i una barana de ferro treballat amb decoració floral. El segon pis compta amb dues finestres balconeres amb el mateix tipus de reixa. Una gran motllura rectilínia ressegueix la divisòria entre aquestes dues plantes i, alhora, es repeteix a la part superior del parament. La façana està rematada amb un barana d'obra decorada a mode de balaustrada. El parament presenta un estucat dividit en registres horitzontals a la planta baixa, mentre que als pisos està arrebossat i pintat.