Cal Pistraquets Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 301
  A la banda esquerra del carrer pujant en direcció a l'Ordal, prop del carrer Verge de Montserrat
  174m

  Coordenades:

  41.38858
  1.93232
  410735
  4582445
  08295-575
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Ref. Cad.: 0926704DF1802N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un petit pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars i les de la planta baixa han estat reformades. Als nivells superiors hi ha dos finestrals per pis, amb els emmarcaments en relleu a mode de guardapols. A la primera planta tenen sortida a un gran balcó corregut, amb la llosana motllurada i una barana d'obra amb balaustrada. Les del segon pis també s'obren a un balcó corregut, més senzill, amb la llosana motllurada i la barana de ferro. Una gran motllura rectilínia remata la part superior del parament. Com a coronament hi ha un gran plafó ondulat d'obra amb guardapols i decoració vegetal central pintada, rematat amb tres peces escultòriques ornamentals. El parament està arrebossat i pintat, amb la planta baixa completament transformada.

  Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial.