Cal Pistraquets Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 301
A la banda esquerra del carrer pujant en direcció a l'Ordal, prop del carrer Verge de Montserrat
174m

Coordenades:

41.38858
1.93232
410735
4582445
08295-575
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 0926704DF1802N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un petit pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars i les de la planta baixa han estat reformades. Als nivells superiors hi ha dos finestrals per pis, amb els emmarcaments en relleu a mode de guardapols. A la primera planta tenen sortida a un gran balcó corregut, amb la llosana motllurada i una barana d'obra amb balaustrada. Les del segon pis també s'obren a un balcó corregut, més senzill, amb la llosana motllurada i la barana de ferro. Una gran motllura rectilínia remata la part superior del parament. Com a coronament hi ha un gran plafó ondulat d'obra amb guardapols i decoració vegetal central pintada, rematat amb tres peces escultòriques ornamentals. El parament està arrebossat i pintat, amb la planta baixa completament transformada.

Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial.