Cal Xic Marlès Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Mas Moió, 10
Seguint 675 m el camí de Mas Moió que arrenca del Km 10 de la carretera BP-2126
364

Coordenades:

41.42238
1.63043
385554
4586552
08085-312
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02900007
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis i les obertures de la façana principal estan situades simètricament a partir de tres eixos verticals. Totes són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb un petit arc escarser. L'obertura central de la planta primera és un balcó que té barana de ferro on s'alternen les barres llises amb barres helicoïdals. La part superior de les barres verticals acaben en forma de garlanda i compta també amb alguns aplics en forma de flor. Per sobre una senzilla cornisa se situa un coronament on l'horitzontalitat només és trencada pels tres punts on aquest s'eleva en forma de rectangle acabat en forma triangular, dos als extrems i un en posició central, una mica més gran.
El propietari afirma que actualment habita l'edifici la cinquena generació des de la seva construcció. Tenint en compte aquesta afirmació i les característiques constructives de l'edifici, situem la seva construcció entre l'últim quart del segle XIX i el primer quart del segle XX.