Ca l'Angelina Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Mas Moió, 3
Al Camí de Mas Moió, entre Cal Marlès i Cal Ton del Maset
371

Coordenades:

41.422
1.62863
385403
4586512
08085-314
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02800002
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant. L'edifici consta de planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal s'articulen al voltant de tres eixos verticals, si bé l'accés a l'habitatge se situa desplaçat a la dreta entre l'eix central i l'eix d'aquell extrem. Totes les obertures són allindades a excepció de l'accés de la planta baixa, que compta amb un arc escarser. El perímetre de totes les obertures està resaltat amb una franja pintada de color diferent al de la façana. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de decoració senzilla que alterna barres rectes amb helicoïdals.
Hi destaca el coronament de la façana que, a manera de capcer, oculta la teulada. Presenta una línia de formes ondulades més alta al centre que als extrems. Tot i la senzillesa d'aquest capcer, aconsegueix dotar l'edifici d'una característica que el diferencia de moltes de les cases de la zona.
Atenent a les característiques constructives de l'edifici, la seva construcció creiem que s'ha de situar entre l'últim quart del segle XIX i el primer del segle XX.