Cal Xeco Perafita

Osona
C. del Tint, 2. Nucli urbà de Perafita.

Coordenades:

42.04316
2.10594
426006
4654955
08160-90
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
Presenta la teulada vella amb bigues i llates de fusta.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 39301DG2565S
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Xeco està situada al capdamunt del carrer del Tint. Es tracta d'una casa de planta rectangular formada per planta baixa, un pis i golfes, amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior, i construïda amb murs de maçoneria de pedra irregular amb cantonades de pedra de majors dimensions. A la banda sud s'hi adossa una pallissa formada per planta baixa i un pis, construïda amb murs de maçoneria de pedra irregular i amb cantonades i obertures emmarcades amb maó.
La façana principal, orientada a l'oest, presenta un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada; a la llinda hi ha la data de 1745 inscrita i una decoració geomètrica octogonal amb motius vegetals, enmig de la data, que presenta tres inicials a l'interior: Rt, FS, PS. A l'esquerra del portal s'obre una finestra quadrada emmarcada amb monòlits de pedra. Al primer pis s'obre un gran finestral, situat sobre el portal, emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada i amb ampit motllurat. A l'esquerra d'aquest s'obre una finestra quadrada emmarcada amb monòlits de pedra. A nivell de golfes s'obren dues finestres de menors dimensions emmarcades amb monòlits de pedra. A la part dreta hi ha la façana corresponent a la pallissa. Consta de dues finestres a planta baixa i dues finestres a primer pis emmarcades amb maó.
La façana nord presenta estructures agropecuàries derruïdes a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha dues finestres reformades; sota la finestra de la part esquerra sobresurt un desaigua de pedra.
La façana est presenta un cobert d'obra adossat a la planta baixa. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes s'obren dues finestres de menors dimensions emmarcades amb monòlits de pedra. A la part esquerra hi ha el cos de la pallissa, on s'hi obren dues arcades d'arc rebaixat emmarcades amb maó.
La façana sud queda dominada per la pallissa adossada i no presenta obertures.