Roca del Mill Perafita

Osona
Sector central del terme municipal
A 200 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 10'150.

Coordenades:

42.03838
2.10549
425963
4654425
08160-89
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Conserva la teulada vella amb bigues i llates de fusta.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 008A00001
Jordi Compte i Marta Homs

La Roca del Mill està situada a l'extrem sud-est del nucli urbà de Perafita, en un nivell lleugerament inferior respecte al nucli i als peus de la pista forestal que comunica amb la Riera.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb força morter, quedant algunes parts arrebossades, altres amb tàpia i algunes reformades amb obra vista. Té les cantonades delimitades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant diferents ampliacions. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, mostra tres parts diferenciades, essent la central l'original i la dels laterals ampliacions posteriors. En el cos central hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a la planta baixa, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una creu inscrita a la llinda i una finestra balconera emmarcada amb maó. El cos adossat a la dreta conté un gran portal de maó a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó al primer pis. Al cos adossat a l'esquerra hi ha una porta emmarcada amb maó a la planta baixa i una finestra al primer pis, ubicada en un pany de paret bastit amb obra vista.
La façana est conté únicament dues finestres emmarcades amb maó, ambdues al primer pis.
La façana nord, situada a pocs metres d'un marge rocós sobre el que s'assenten diverses cases conté tres finestres emmarcades amb maó i una emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa, i tres finestres emmarcades amb maó al primer pis.
La façana oest forma un queixal que divideix la façana en dues parts. A la meitat esquerra s'observen dues finestres emmarcades amb maó, una de les quals orientada al nord, i una antiga comuna d'obra vista adossada a nivell de primer pis. A la part dreta, hi ha únicament una finestra ubicada en la meitat superior on el parament és d'obra vista.
Uns metres a l'est de la masia es conserva un pou de planta quadrada bastit amb obra vista.