Cal Vicenç Llop Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 39
Al petit nucli urbà (el Clot segons ICC) situat entre la Ctra. BP-2126 i el nucli de l'Alzinar
376

Coordenades:

41.42812
1.63857
386244
4587179
08085-281
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000220600CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular i planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a llevant. L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures de la façana principal, en base a tres eixos verticals, és totalment simètrica. La divisió entre cadascuna de les plantas ve marcada a la façana per una línia horitzontal en relleu similar a una petita cornisa. Totes les obertures són allindades, a excepció de la porta d'accés a l'habitatge, amb arc escarser de maó. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de barres helicoïdals i aplics en forma de flor que, a la part inferior, sobresurt de la vertical marcada per la part superior de la pròpia barana. Les finestres de les golfes son geminades. Totes les finestres, a excepció de les de la planta baixa, tenen el seu contorn resseguit amb un relleu de morter.
Atenent a les característiques constructives de l'edifici, situem la seva construcció entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.