Cal Mosquit Font-rubí

Alt Penedès
Uns 300 m abans d'arribar a l'Alzinar des de l'enllaç amb la carretera BP-2126
378

Coordenades:

41.42832
1.63792
386190
4587202
08085-282
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000220500CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de teula àrab d'un aiguavés i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a llevant. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. L'accés principal de la planta baixa compta amb un arc escarser que desconeixem si és original o producte d'una reforma recent. La resta d'obertures són allindades, si bé desconeixem si es distribuïen de forma simètrica en existir, actualment, un cos adossat parcialment a aquesta façana principal.
Les característiques constructives de l'habitatge no ens remeten a una cronologia constructiva més enllà del segle XIX.