Cal Sendo Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 25
Uns 200 m abans d'arribar al nucli de l'Alzinar des de la carretera BP-2126
390

Coordenades:

41.42921
1.63711
386124
4587301
08085-283
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03900035
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures de la façana principal és totalment simètrica si no tenim en compte un allargament de l'edifici que s'efectuà pel costat de llevant. Totes les obertures són allindades, tot i que la part superior de l'accés principal té un regruix en forma d'arc escarser que sembla que està indicant la morfologia original d'aquesta obertura.
Atenent a les característiques constructives de l'edifici, la seva data de construcció es pot situar entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.