Cal Pau Costal Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 30
Uns 75 m al nord del nucli de l'Alzinar
400

Coordenades:

41.43261
1.63863
386257
4587677
08085-284
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6378501CF8867N
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a llevant. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal, totes allindades i emmarcades en maó vist, es distribueixen de forma simètrica en tres eixos verticals. La que correspon al centre de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de barres helicoïdals amb aplics en forma de flor. La part inferior dels barrots sobresurten cap a l'exterior de la línia marcada per la part superior de la barana.
Fa pocs anys se li afegi un cos annexe pel costat de migdia.
Tot i que està molt modificat, tot apunta que l'origen de l'edifici s'ha de situar entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.