Cal Pipes Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 58
A uns 300 m al NE del nucli de l'Alzinar, a l'indret conegut com "La Pedrera"
401

Coordenades:

41.43231
1.64215
386551
4587639
08085-285
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A04000007
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal s'organitzen en base a tres eixos verticals i estan disposades de forma simètrica. Les finestres de la planta baixa i de la planta primera són allindades, amb el seu perímetre remarcat per un relleu de morter.
L'accés a l'habitatge està construït amb muntants de maó i arc escarser del mateix material. Les obertures corresponents a les golfes, tres finestres, són de forma ovoïdal.
Les característiques constructives de l'edifici ens remeten a una data de construcció que pensem s'ha de situar entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.

A la reixa de la porta de la planta baixa s'hi observen les inicials R G