Cal Maoiles - Cal Maiolas Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 62
Seguint uns 365 m el camí que arrenca en direcció est uns 240 m després de travessar l'Alzinar
407

Coordenades:

41.43296
1.64343
386659
4587710
08085-286
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
1857
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002226100CF88H
Miquel Gea i Bullich

L'habitatge que, en principi, ens han indicat que és l'original és de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal s'articulen en tres eixos verticals on es disposen simètricament, i són totes allindades, amb el perímetre resaltat en morter, a excepció de la porta d'entrada, que compta amb un arc escarser. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barres que alternen els trams rectes amb trams helicoïdals i aplics també de ferro en forma de flor. La part inferior de la barana surt cap a l'exterior. Les finestres de la planta baixa compten amb reixes que comparteixen exactament el mateix estil decoratiu. Sobre la planta primera ja hi trobem el ràfec i la teulada, directament sobre la qual se situa un coronament horitzontal que, a la part central, sobresurt en forma de rectangle rematat en semicercle. Aquest rectangle està decorat amb rajola de cartabó verda/palla i amb un plafó ceràmic disposat de forma central amb la representació d'un sant.
A la reixa d'entrada, tot i ser de factura moderna, hi consta l'any 1857 en negatiu retallat en una planxa de ferro. En aquest sentit, tot i que no podem descartar que l'edifici descrit més amunt sigui d'aquest moment, ens sembla una mica més tardà. Una possibilitat seria que el cos que se situa darrera l'edifici descrit i que resta ocult per multitud d'annexos, sigui la part original del complex edilici i que tingui la seva façana oculta per l'edifici que hem descrit.