Cal Valldeperes Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de Dalt, núm. 11 (nucli urbà de Guardiola)
336

Coordenades:

41.67908
1.76656
397337
4614881
08098-167
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7450411CG9175S0001QX
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès força gran que ha conservat la tipologia i els volums originaris. Està situada en un terreny del carrer de Dalt que queda relativament separat del nucli urbà. És una construcció aïllada, formada per un cos de planta rectangular amb un cobert al front i un pati interior. El cos principal acull l'habitatge al costat oest, mentre que a l'est tenia una tina i els corrals. Aquestes estances es van ampliar fa uns anys per continuar l'habitatge en la seva part superior, de manera que actualment presenta l'aspecte d'un cos uniforme. La façana principal, encarada a migdia, té la porta i finestres senzilles. L'obertura de la dreta servia per descarregar el raïm i abocar-lo a la tina que hi ha a l'interior. La casa està edificada en un terreny amb desnivell, de manera que té planta baixa i un pis i, per la part posterior, una planta de més semisoterrània, en la qual hi havia el celler, que tenia nou bótes. La façana posterior és actualment uniforme, amb un arrebossat de diferents colors, com la resta de murs, i té diferents nivells d'obertures disposades regularment. Les del costat de llevant força modernes. El conjunt queda tancat amb un cos amb terradet a ponent i, al costat, el portal que tanca el pati on hi havia l'era. A l'altre costat, hi ha un cobert força gran, reconstruït modernament en part sobre murs antics de pedra. S'hi conserva una ventadora antiga i altres eines tradicionals del camp, així com un carro.

Per la seva tipologia constructiva la casa sembla originària del segle XIX. A finals d'aquesta centúria Salvador Enric Costa era masover a Valldeperes, un mas situat a l'extrem occidental del terme de Sant Salvador de Guardiola. Allà hi tenia moltes vinyes, però després de la crisi de la fil·loxera va decidir traslladar-se al poble i, pels volts de 1894, va comprar aquesta casa. D'aquí ve el motiu de cal Valldeperes. L'anterior propietari era un tal Pastoret. Salvador Enric no tenia fills, i posteriorment va entrar a la casa Maria Parrot Gorgues, procedent del mas Brunet. Casada amb Marià Alsina Sellerès, és la mare dels actuals propietaris.