Valldeperes Sant Salvador de Guardiola

Bages
Zona de ponent del terme
Carretera vella d'Igualada (C-37 z), camí que surt del km. 79 en direcció est, uns 700 m.
472

Coordenades:

41.65134
1.71044
392620
4611869
08098-122
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
Modern
Medieval
Contemporani
XIII-XX
Dolent
En greu procés de ruïna. S'esfondren els sostres i la teulada.
Legal
Catàleg de Masies (núm. 089)
Restringit
Sense ús
Privada
08097A009000090000EO
Jordi Piñero Subirana

Masia de dimensions considerables emplaçada en un petit promontori envoltat per camps. El conjunt conserva molt integrament la tipologia originària, per bé que actualment resta abandonat i en procés de ruïna. Consta d'un cos residencial principal, un altre de construcció més recent adossat a llevant, coberts a banda i banda així com una altra gran cobert a l'altra banda d'un pati que queda tancat formant un barri. L'habitatge principal és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa, un pis i golfes. Els murs són de pedra i semi-arrebossats. Es tracta d'una construcció força homogènia, possiblement construït en una sola fase entorn de l'any 1615, segons la inscripció del portal. La façana principal dóna a migdia i consta d'un portal adovellat més finestres, emmarcades amb brancals i llindes de pedra, que han estat disposades de manera simètrica. A la part superior de llevant té una galeria que connecta amb les golfes. L'interior està dividit en tres crugies. La central amb sostre de bigues i les laterals amb voltes escarseres de maó que estan reforçades amb una mena d'arcs torals. Es tracta d'una tipologia de volta que sembla característica d'aquesta zona, ja que també es troba en altres masies properes, com Set Rengs. Una escala dóna accés a l'antic celler semisoterrani, cobert amb volta de pedra i que encara conserva grans bótes de fusta. Una tina interior de la casa desemboca en aquest celler.
El cos adossat a llevant és una construcció lleugerament més baixa, de principis del segle XIX (segons una inscripció). A la planta baixa conserva una interessant estructura feta amb voltes i pilars de maó. Més a llevant hi ha un altre cobert amb dues tines cilíndriques que, com totes les de la casa, tenen la particularitat de ser molt grans, en aquest cas amb 10 metres de fondària. Per la banda de ponent hi ha un altre cobert adossat que conserva una antiga tina i restes d'una premsa. A la part baixa té un gran cisterna de planta rectangular enrajolada amb cairons i coberta amb volta de maó. El cobert de migdia, que incloïa l'antiga pallissa i altres dependències de treball, és una gran construcció amb coberta a doble vessant que actualment es troba en molt mal estat. En diferents punts es conserva maquinària agropecuària actualment obsoleta.

Inscripció a la dovella central del portal, amb un anagrama IHS i les inicials MS: 1615.
Inscripció al portal lateral: 1806.
Uns 50 metres al nord-oest hi ha un pou enmig d'un camp.
Camí d'accés tallat al pas de vehicles.

Aquest mas apareix documentat als segles XIII i XIV amb el nom de Val de Peres o Vayl de Peres (CAPDEVILA, 2006: 133). A principis del segle XVII l'hereu era Maties Valldeperes. El 1623 la seva filla Margarida es casà amb Antoni JoanAndreu, sastre de Manresa. En aquesta època sembla que es va bastir el cos principal de la masia, que conserva una inscripció del 1615. Anys més tard, l'heretat va passar a mans de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa (CAPDEVILA, 1997: 28-29). Als segles XVIII i XIX la masia va continuar un procés expansiu que és visible en la construcció del cos adossat i diversos coberts que engrandiren considerablement el conjunt.

CAPDEVILA PLANS, Jaume (1997). Quaderns de la Guíxola, núm. 5 (gener de 1997), Cercle Cultural la Guíxola, Sant Salvador de Guardiola, P. 133.
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, P. 28-29.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 089).