Cal Canudas (raval del Parrot) Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
395

Coordenades:

41.66667
1.77439
397969
4613494
08098-121
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 011)
Fàcil
Residencial
Privada
8037808CG9183N0001RU
Jordi Piñero Subirana

Casa aïllada que forma part del nucli del Parrot. Ha estat força reformada, de manera que de la casa originària pràcticament només se'n conserven els volums. Les façanes són arrebossades amb ciment i la majoria de les obertures han estat refetes. L'habitatge és de planta rectangular, amb teulada a dues aigües. Consta d'una planta semisoterrània i dos pisos. A la façana de migdia hi ha una terrassa i la porta d'accés al primer pis, totalment moderna. A la façana de ponent hi ha una balconada i diverses finestres, també modernes. Adossat a la cantonada sud-oest hi ha un porxo amb bigues de fusta i, a continuació, un cobert que s'utilitza com a garatge. Al costat de llevant hi ha un hort.

Inscripció: 1741.

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Pel que fa a cal Canudas en particular, té una inscripció de l'any 1741 que ens podria indicar que aquesta casa és anterior a la resta d'habitatges del barri. Tanmateix, es tracta d'una dada aïllada que s'hauria de contrastar millor per poder-ho afirmar amb seguretat. L'aspecte actual de la casa no sembla corroborar aquesta hipòtesi.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 011).