Cal Valentinet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
385

Coordenades:

41.66721
1.77388
397927
4613554
08098-110
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
Catlàleg de masies (núm. 088)
Fàcil
Sense ús
Privada
8037804CG9183N0001FU
Jordi Piñero Subirana

Casa adossada a cal Vilomara que forma part del nucli del Parrot i que exteriorment ha conservat força integrament la seva tipologia tradicional. És una construcció de pedra, de planta irregular, amb un cos principal quadrat que té adossats cossos auxiliars a migdia. Disposa de planta baixa i dos pisos, i la coberta és a dos vessants. El portal d'entrada, amb brancals i llinda de pedra picada, dóna a la façana de migdia, i es troba flanquejada per un porxo i un cobert de maó. La façana de llevant conserva una altra porta, actualment tapiada, emmarcada amb brancals i llinda de pedra.

Inscripció a la llinda de la porta posterior: 1771

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
No tenim cap notícia històrica concreta d'aquesta casa, que devia construir-se a finals del segle XVIII, possiblement entorn del 1771 segons indica una inscripció.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 088).