Ca l'Antònia Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
386

Coordenades:

41.66719
1.77372
397914
4613552
08098-111
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
1850
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 001)
Fàcil
Residencial
Privada
8037810CG9183N0001KU
Jordi Piñero Subirana

Casa adossada a cal Valentinet que forma part del nucli del Parrot. Es tracta d'una construcció de l'any 1850. Per tant, més moderna i amb un estil pròxim a les construccions fabrils que contracta amb la resta de cases del barri, més antigues i de tipus popular. Tot i que la seva planta és lleugerament trapezial, l'estructuració de l'edifici és perfectament regular i simètrica. La façana principal dóna a migdia i té una porta central i tres finestres simètriques a la part superior, amb una petita obertura de ventilació sota la teulada. La façana lateral dóna a la carretera i té dues sèries de tres finestres disposades regularment, les del nivell superior més grans. Tots els murs són arrebossats. La casa consta d'una planta semisoterrada més planta baixa. Pel costat de llevant, entre aquesta casa i la de cal Valentinet, hi ha dos porxos amb embigat de fusta. A migdia, a l'altre costat del carreró, té una construcció recent adossada a cal Bacrisa amb cobert fet de totxana on hi ha el garatge més un tram porxat que serveix de llenyer.

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Aquesta casa la van construir el 1850 els propietaris de la casa veïna de cal Valentinet.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 001).