Cal Bacrisa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
388

Coordenades:

41.66701
1.7738
397920
4613532
08098-112
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 002)
Fàcil
Residencial
Privada
8037809CG9183N0001DU
Jordi Piñero Subirana

Casa situada al raval del Parrot que exteriorment ha conservat de manera força íntegra la seva tipologia tradicional. És de planta rectangular, amb coberta a dos vessants, i té adossat al costat nord un cobert pertanyent a la casa veïna de ca l'Antònia. Consta de planta baixa més dos pisos. La façana principal dóna a la carretera i ha estat restaurada deixant-la a pedra vista. Té una porta emmarcada amb brancals i llinda de pedra, un petit balcó just a sobre i una altra finestra antiga, mentre que la resta d'obertures són modernes. Antigament tenia una altra porta, avui tapiada, que era la de "les persones", mentre que la porta actual era la del bestiar. A l'extrem nord hi ha encara una tercera porta, que correspon a un tram de la casa afegit posteriorment. La resta de murs són de pedra i arrebossats. Adossada al costat de llevant hi ha una terrassa de nova construcció, amb un garatge a sota. L'interior de la casa conserva les voltes de pedra a la planta baixa.

Inscripció a la llinda d'una de les portes: 1855
Té una creu de ferro a la teulada procedent d'una antiga creu de terme.
Notícies orals facilitades per Laura Bozzo.

Segons la inscripció d'una llinda aquesta casa podria ser una construcció de l'any 1855, una mica posterior a la majoria de cases del barri. Els seus propietaris antics eren la família Calsina. Entorn de 1995 la casa va ser restaurada pel seu anterior propietari. Fins no fa gaire pel costat de migdia la casa tenia un porxo que va ser desmuntat per fer més ample el pas que hi ha en aquesta zona.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 002).