Cal Corralé Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
380

Coordenades:

41.66733
1.77398
397936
4613567
08098-109
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 021)
Fàcil
Sense ús
Privada
8037802CG9183N0001LU
Jordi Piñero Subirana

Casa que forma part del nucli del Parrot i que ha conservat molt bé la seva tipologia tradicional. És de planta irregular, amb teulada a dues aigües, i té la particularitat d'estar connectada mitjançant un pas elevat amb baranes a una pallissa que es troba al nord. El cos residencial, edificat sobre un terreny amb desnivell, disposa de sotans, planta baixa i golfes. La façana principal es troba a ponent. Té un portal fet amb brancals i llinda de pedra picada i, al cotat, s'entreveu una porta similar, actualment tapiada. En general les obertures són petites, amb brancals i llindes de pedra, excepte algunes que tenen la llinda de fusta. A la façana posterior, a llevant, té un cobert modern fet de totxana amb un terrat a la part superior, accessible des de les golfes. Aquest part dona a un ampli pati amb hort. Un element interessant és la pallissa: una construcció de pedra que a la part alta mostra una galeria amb dos pilars de maó que sostenen la teulada, a una sola vessant.

Inscripció a la llinda d'una finestra: 1797.

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Entre els iniciadors del barri del Parrot hi havia tres germans del Brunet. Un dels germans va construir aquesta casa, possiblement entorn del 1797, segons indica una inscripció.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 021).