Cal Tracanet Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector nord del terme municipal
A 430 metres de la carretera C-154, punt quilomètric 37'200.

Coordenades:

42.0235
1.99126
416489
4652878
08255-86
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 002A00017
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Tracanet està situada uns metres a l'oest de la riera de Merlès poc més amunt del pont de Vilalta, a tocar del molí de Vilalta i la seva bassa.
Es tracta d'una casa de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i dos volums de menor alçada adossats al sud. Els tres volums estan bastits amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. Els tres volums formaven dos habitatges separats, anomenats cal Tracanet i ca la Rosa.
La façana principal, orientada a l'est, conté en el volum principal una porta i una petita finestra emmarcats amb pedra treballada a la planta baixa. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i a les golfes dues finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta. En el volum adossat a la seva esquerra hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i s'hi adossa perpendicularment el tercer volum, amb una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada orientada a l'est.
La façana nord d'aquest tercer volum conté un portal emmarcat amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis. La façana nord del volum principal consta d'un pis menys a causa del desnivell. Conté a nivell de primer pis una porta emmarcada amb brancals de maó i llinda de fusta i dues finestres emmarcades amb brancals de maó, una amb llinda de fusta i l'altra de pedra. A les golfes hi ha un balcó emmarcat amb brancals de maó i llinda de fusta.
La façana oest es troba situada a pocs metres de la bassa del molí de Vilalta, tot i que en un nivell lleugerament inferior, i té un pis menys a causa del desnivell. En el volum principal hi ha una finestra reformada al primer pis i dos balcons reformats a les golfes. En el volum adossat a la seva dreta hi ha únicament una finestra emmarcada amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.
La façana sud del volum principal, que sobresurt per sobre el volum adossat de menor alçada, es troba parcialment arrebossada i conté dues finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta, una a nivell de golfes i l'altra just sota teulada. La façana sud del volum més baix conté una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta, i la del volum adossat a l'est, una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta al primer pis.