Cal Torres Pintor Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 492
  Davant de l'entrada a la piscina municipal, al costat de la pallissa de can Batlle
  190m

  Coordenades:

  41.38482
  1.93151
  410662
  4582028
  08295-594
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  IPA 19404
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 0621519DF1802S
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta irregular, format per tres cossos adossats i amb un pati davanter. L'edifici principal, adossat a la pallissa de can Batlle, presenta una coberta de teula àrab d'un sol vessant i està organitzat en un sol nivell. La part destacable és la façana, amb dues obertures d'arc rebaixat que tenen els emmarcaments en relleu a mode de guardapols. Estan pintats i combinats amb franjes horitzontals de ceràmica vidrada blava. La façana està rematada amb una cornisa de maons decorada amb petits rombes de ceràmica blava. El coronament està format per un gran plafó semicircular d'obra, que presenta una obertura central lleugerament apuntada i segmentada en cinc obertures verticals. Els extrems del plafó i els ampits d'aquestes obertures estan decorats amb ceràmica vidrada blava. El parament està arrebossat, amb alguna reforma perfectament visible. Adossat a la façana de ponent hi ha un petit volum rectangular del que destaca la façana, que alhora fa de tanca de la finca. Presenta un portal rectangular bastit en maons que dóna accés al pati davanter. El coronament està format per set petits pilars a mode de merlets, amb les cobertes de dues vessants bastides amb maons. El parament també està arrebossat.

  Estilísticament, la construcció presenta certs aspectes modernistes i noucentistes. Probablement fou bastit durant elprimer quart del segle XX.

  Segons la Direcció General del Cadastre del govern espanyol, la finca inclou també l'edifici de la pallissa de can Batlle, que ocupa el número 490 i està situat al seu costat.

  IPA (1993). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. RICH LLORENS, Judit (2015). Inventari del Patrimoni Cultural de Vallirana. Treball de pràctiques UAB / Ajuntament de Vallirana.