Cal Ton Pere Xic Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 12
Seguint uns 175 m el camí que s'obre en el costat de tramuntana del Km 10,2 de la Ctra. BP-2126
364

Coordenades:

41.42192
1.6402
386370
4586488
08085-262
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04700005
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos amb el carener perpendicular a la façana principal, que s'obre al costat de migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis i les obertures de la façana principal, totes allindades, es distribueixen de forma simètrica si no tenim en compte un allargament del cos principal cap a ponent.
Segons informació oral facilitada pel propietari de la casa propera coneguda com Cal Ramon Pere Xic, aquesta casa, juntament amb aquella i amb Cal Blanquet, foren construïdes per tres germans entre els anys 1886 i 1890.