Cal Blanquet Font-rubí

Alt Penedès
A uns 250 m de la cruïlla entre la Ctra. BP-2126 i el camí que arrenca a l'alçada del Km 10,2
369

Coordenades:

41.42209
1.64057
386401
4586506
08085-264
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04700006
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a ponent (O/SO). L'edifici compta amb dues plantes: planta baixa i planta pis i probablement una cambra d'aire a sobre representada per un respirall ceràmic a la façana. Les obertures de la façana principal, disposades de forma simètrica, han estat fortament modificades fa pocs anys, exceptuant-ne dues que se situen a banda i banda de la porta principal. Aquestes dues obertures, allindades, estan protegides per sengles reixes de ferro lleugerament decorades amb volutes.
L'edifici presenta un cos adossat pel costat de tramuntana.
Pel que fa a la cronologia de l'edifici, les modificacions recents que presenta fan difícil establir-ne una, però gràcies al propietari de Cal Ramon Pere Xic, hem pogut conèixer que les tres cases d'aquest sector varen ser construïdes per tres germans entre els anys 1886 i 1890.