Cal Ramon Pere Xic Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 6
A uns 325 m de la cruïlla entre la Ctra. BP-2126 i el camí que arrenca a l'alçada del Km 10,2
372

Coordenades:

41.42209
1.64069
386411
4586506
08085-265
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1890
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000719000CF88F
Miquel Gea i Bullich

Edifici entre mitgeres de planta rectangular i coberta de dos aiguavessos amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). Compta amb planta baixa i planta pis. La disposició de les obertures de la façana principal no és simètrica, sinó que s'articulen en dos eixos verticals que allotgen la porta principal i una finestra en el cas de l'eix de l'esquerra i dues finestres (una per planta) en el cas de l'eix de la dreta. Totes les obertures són allindades.
Pel costat de llevant compta amb dos coberts i pel costat de ponent limita amb l'edifici veí, cal Blanquet.
Segons el propietari actual, la casa es construí entre el 1886 i el 1892 i fou estrenada l'any 1892. Fou un establiment en règim de parceria en terres propietat de la casa pairal coneguda com "La Massana". Un terç de la collita s'havia de pagar a aquesta casa com a cens, tot i que sembla que la casa quedava en propietat del parcer des d'un inici. A partir dels anys 30 del segle XX, sembla que molts grans propietaris varen anar venent també les terres als parcers que les ocupaven.