Cal Ton Gros Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
331

Coordenades:

41.68299
1.75667
396520
4615327
08098-207
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 084)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000540000EK
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès que forma part del raval del Sellarès, emplaçada en un petit promontori. Originàriament eren tres cases separades, les qual han quedat integrades en una mateixa propietat: cal Ton Gros és la més gran i la que continua habitada, ca l'Agustí (al sud-est) ha estat transformada en un magatzem, i cal Cest (al costat sud-oest) es troba actualment en ruïnes. Cal Ton Gros està format per un cos residencial de planta rectangular, amb petits cossos adossats a ambdós costats. La coberta és a dues aigües, i consta de planta baixa més dos pisos. La façana principal és encarada al sud-est i té adossat enmig una construcció, que havia estat el galliner, amb un pati superior que permet l'accés al primer pis. Com la resta de murs, aquesta façana ha estat arrebossada amb ciment i la majoria d'obertures s'han fet de nou. Adossat al costat sud-oest hi ha un petit cos annex amb una galeria formada per quatre arcs, i a la cantonada nord-est hi ha un petit porxo. Tot l'entorn al voltant del pati ha estat força transformat, amb estructures de ciment, baranes i una rampa d'accés.
Pel que fa a ca l'Agustí, se'n conserva la part baixa dels quatre murs, que han estat sobrealçats amb obra de maó per tal de convertir la construcció en un magatzem. De cal Cest en resten alguns murs perimetrals, fins a una alçada d'un metre aproximadament. El costat de llevant de tot el conjunt és ocupat per una granja moderna de dimensions considerables.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. No disposem de cap notícia sobre l'origen concret d'aquestes tres cases que, almenys en els darrers anys, ha estat propietat de la família Cubells. L'avi dels actuals propietaris es deia Climent Cubells.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 084).