Cal Barber Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
305

Coordenades:

41.68404
1.75845
396670
4615441
08098-208
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 003)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000660000EU
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès que forma part del raval del Sellarès i que ha conservat bàsicament els volums de la construcció originària, força modificada en les reformes recents. Està formada per un cos residencial que inicialment era de planta quadrada i al qual se li ha adossat un cos al sud-est, un altre al sud-oest i, més recentment, un altre a la part posterior, nord-est. L'habitatge consta de planta baixa semi-soterrada més dos pisos. Actualment tots els murs són arrebossats amb ciment i les obertures s'han fet de nou. A la façana de migdia destaca una antiga galeria, avui tapiada, amb arcs de mig punt, que són el principal tret que dóna personalitat a l'edifici. La casa tenia dues tines, que no s'han conservat. Al nord de la casa hi ha un pati i, a continuació, un cobert aïllat, en bona part de construcció moderna.

Inscripció en una llinda que ha estat recol·locada: 1846

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Tal com indica la data d'una llinda, cal Barber es devia construir entorn de 1846. La família propietària eren els Trullàs. Almenys durant tres generacions, els homes d'aquesta família van exercir de barbers al poble de Guardiola. Entorn de 1940 encara tenien una barberia al carrer de la Creu. D'aquí ve el sobrenom de la casa.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 003).