Ca l'Iscle Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
315

Coordenades:

41.68273
1.75789
396621
4615296
08098-206
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 040)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000470000ET
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes emplaçada al raval del Sellarès, la qual ha conservat molt parcialment els volums i les característiques constructives tradicionals. Està formada per un cos residencial més diversos coberts adossats a llevant. L'habitatge és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües, i consta de planta baixa més dos pisos. La façana principal, encara al sud-est, ha estat força modificada recentment amb un arrebossat de la part alta i la reconstrucció de totes les obertures, excepte el portal d'entrada, que conserva la llinda i els brancals de pedra. Originàriament el cos era més estret. Al costat de ponent hi havia una cisterna que recollia l'aigua de la pluja, que actualment ha quedat integrada a la casa. També es conserva una tina, que ha estat tapiada. Actualment l'entrada habitual és per la façana de ponent, el lloc on anteriorment hi havia el femer. Els coberts del costat de llevant han estat també molt modificats modernament.

Inscripció a la llinda de la porta: 1877.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Tal com indica la inscripció d'una llinda, ca l'Iscle es devia construir entorn del 1877. La família que l'habitava eren els Vila, originaris de la masia de l'Urpina. Un dels ancestres era Iscle Vila, i d'aquí ve el sobrenom de la casa. Més tard, l'avi dels actuals propietaris ja es deia Joan Trullàs. Entorn de 1980 es van portar a terme les obres de rehabilitació.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 040).