Ca la Pepa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
311

Coordenades:

41.68399
1.75801
396633
4615436
08098-205
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Regular
Casa molt moficada quan es va transformar en magatzem.
Legal
Catàleg de masies (núm. 096)
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A013000560000ED
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de petites dimensions ubicada al raval del Sellarès, la qual ha estat substancialment modificada amb una ampliació d'obra feta de maó per tal de convertir-la en un magatzem auxiliar de la granja que té al costat. Aquesta intervenció ha alterat els volums originaris de la casa, tot i que la part antiga, obrada amb pedra, es distingeix perfectament de la nova. Pel que es pot deduir, era una caseta de planta quadrada amb coberta a dues aigües (la coberta actual, també a dues aigües, té una orientació inversa a l'originària). Disposava de planta baixa més un pis i golfes. La façana principal, encarada a migdia, era molt senzilla, amb un portal rectangular (que ha estat construït de nou), diverses finestres i un balcó. Algunes d'aquestes obertures són emmarcades amb llindes, i una conserva un interessant ampit de pedra treballada. Es conserven els murs de pedra (arrebossats a la manera tradicional, amb calç) dels costats est i nord, que tenen molt poques obertures i petites. La resta és obra de maó força grollera, que ha ampliat el cos per la banda de llevant fins gairebé adossar-lo a la granja. A l'interior la casa té un celler ben conservat, amb volta de maó. Conserva una tina.

Inscripció a la llinda del balcó: 1849.
Informació oral facilitada per Eugènia Vila Guerrero.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Tal com indica la inscripció d'una llinda, ca la Pepa fou construïda l'any 1849, dos anys abans que cal Jaume. Uns anys enrere, els propietaris de la casa veïna de cal Jaume la van comprar per transformar-la en un magatzem auxiliar de la granja de conills, que es va construir pels volts de la dècada de 1970.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 096).