Cal Ticó Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Mas Moió, 20
A la carrerada, a uns 200 m al nord de Mas Moió
385

Coordenades:

41.42333
1.62474
385080
4586665
08085-319
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000611500CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures de la façana principal s'articula en funció de tres eixos verticals i són totes allindades excepte l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. Tots els contorns d'aquestes obertures estan realitzats amb maó vist d'un color vermell força pujat, incloent-hi aquí l'arc escarser esmentat, fet que pensem respon a una refecció relativament recent.
L'habitatge presenta cossos annexos tant a migdia com a tramuntana. Les seves característiques constructives fan pensar en una data de construcció situada entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.