Cal Pau Pardal Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 11
Al camí de la masia del barri de Montjuïc, a l'indret conegut com "El pla de cal Raimondet"
405

Coordenades:

41.43224
1.62487
385107
4587654
08085-333
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03700044
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab. El carener és paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. La composició de la façana, que presenta un aire noucentista, s'articula en tres eixos verticals. La divisió entre la planta baixa i la planta pis està remarcada per una franja horitzontal de morter. Les obertures de la planta baixa són allindades però s'emmarquen en una mena d'obertures tapiades rematades amb arc escarser, fet que sembla respondre simplement a una voluntat ornamental. A la planta primera hi trobem tres finestres allindades amb el perímetre desdoblat per un relleu de morter. Per sobre la planta pis ja hi trobem la cornisa, sobre la que descansa un coronament horitzontal dividit per franges verticals. La part central d'aquest coronament, lleugerament més elevada, conté un rectangle on, en relleu, hi figura l'any de construcció de l'edifici, 1916, acompanyada de cinc pals verticals tot envoltat per una corda.