Cal Taulera Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 53
Seguint uns 250 m el camí que s'obre en el PK 8,3 de la carretera BP-2126
407

Coordenades:

41.43179
1.63121
385636
4587596
08085-307
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
1940
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002114400CF88H
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular i coberta d'un aiguavés, amb pendent descendent en direcció llevant, on s'obre la façana principal. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distribueixen de forma simètrica en base a tres eixos verticals, i són totes, a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb un arc escarser. Tant l'accés a l'habitatge com les finestres tenen el seu perímetre desdoblat per un relleu fet de morter que, pintat de forma diferent a la resta de la façana, atorga més personalitat al conjunt. L'obertura central de la planta primera és un balcó ampitador amb barana de balustres ceràmics. Per sobre la cornisa hi trobem un coronament simple horitzontal on hi destaquen tres rectangles rematats amb sengles triangles que destaquen per sobre l'horitzontal del coronament.
Segons els propietaris de l'immoble, la data de construcció se situa al voltant de l'any 1940. A ponent s'hi adossa un altre cos que, segons la mateixa font, fou edificat durant els anys 80 del segle XX.